+421 918 770 591
(Po - Pia: 7:00 - 16:00)

Oficiální internetový obchod přímého dovozce značky Leifheit do České republiky.

Oficiální internetový obchod přímého dovozce značky Leifheit do České republiky.

Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť CDI Internet Solutions, s.r.o, so sídlom Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2, identifikačné číslo: 27904695, zapísaná v obchodnom registri vedeném Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 125490 (ďalej len „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú následujúce: doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefón. info@cdi-is.cz, telefon: 774 190 860.
  3. Správca nevymenoval poverenca na ochranu osobných údajov.
 2. ZÁKONNÝ DôVOD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Zákonným dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavretím zmluvy, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).
 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, či vykonanie opatrení správcom, pred uzatvorením takejto zmluvy.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému, individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 24 mesiacov.
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce se na dodaní tovaru, či realizácii platieb, na základe kúpnej zmluvy.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. PRÁVA SUBJEKTU

  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  2. Pokiaľ by ste se domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené, či je porušované nariadenie, máte, okem iného, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plnit.
Informace o zpracování osobních údajů při zasílání obchodních sdělení
 

Spoločnosť CDI Internet Solutions, s.r.o. žiada o Váš súhlas s používaním súborov cookie na účely výkonu a reklamy. Reklamné súbory cookie tretích strán používame na to, aby sme Vám mohli ponúkať prispôsobenú reklamu. Ďalšie informácie alebo doplnenie nastavení získate kliknutím na tlačidlo "Viac informácií". Súhlasíte s používaním súborov cookie a spracovaním spojených osobných údajov?

Viac informácií